Satellitteknik och satellitdesign


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen är avsedd för studenter som är intresserade av rymdteknik. Kursen är i första hand projektbaserad. Deltagarna, om möjligt med olika bakgrund, kommer att ingå i ett team som ska designa, konstruera och bygga en så kallad CanSat (en mini-satellit som ska vara integrerad i en läskedrycksburk och som ska kunna utföra olika vetenskapliga mätningar). Kursen innehåller introducerande föreläsningar om behovet av satellitteknik för industri, forskning och samhälle, satellitbanor, rymdmiljön samt satelliternas subsystem och design. Subsystem som kommer att behandlas är bland annat satelliters uppbyggnad och konstruktion, telekommunikation, energisystem, termisk kontroll och positionskontroll. Utöver föreläsningarna kommer studenterna att arbeta enligt dokumenterade projektformer för att designa och bygga en CanSat. Konstruktionsprocessen kommer att granskas och utvärderas löpande av kursens handledare. Granskningen kommer att utföras enligt former vanliga i internationella satellitprojekt och godkända konstruktioner kommer därefter att testas under realistiska förhållanden då vetenskapliga mätningar ska göras i samband med en uppskjutningskampanj. Genom kursen får studenterna insyn i hur satelliter konstrueras och de förbereds för att arbeta som ingenjörer inom rymdteknologi och rymdindustri, till exempel the Swedish Space Corporation (SSC), Esrange Space Center, OHB Sweden, RUAG space, the European Space Agency (ESA), SpaceX, och Airbus.