Allmän relativitetsteori


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


I kursen behandlas 4-vektorer, tensorer, differentialgeometri, metrik, kovariant derivata, geodet och krökningstensor, energi-momentumtensor och Einsteins fältekvationer. Lösningen som beskriver fältet utanför sfäriskt symmetriska kroppar, den s.k. Schwarzschild-metriken, tas sedan fram. Ljusets avböjning, gravitationellt rödskift och planeters perihelionskift i närheten av en massiv kropp bestäms. Därefter behandlas den linjäriserade teorin för gravitationsvågor och Friedmann-modellerna.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY000.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY193

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår