Biomedicinska sensorer och analys (Gammal kurskod)


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Notera att ”Biomedicinska sensorer och analys” överlappar mycket mot ”Fysikaliska egenskaper hos mätgivare”. Bägge dessa kurser kan därför inte tas med i en examen från Teknisk fysik. Notera även att förkunskapkravet förnuvarande gäller att du ska ha läst analog kretsteknik eller fysikaliska mätmetoder

I kursen ges en introduktion till biologi, fysiologi och patofysiologi. Vidare behandlas:
- Signalteori
- Tryckmätning
- Flödesmätning
- Rörelse och kraftmätningar
- Temperatur och värmeflödesmätningar
- Bioelektriska och biomagnetiska mättekniker
- Kemiska mättekniker

I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
- beskriva den grundläggande principen för olika typer av biomedicinska sensorer
- förklara principerna för hur signaler registreras, förstärks och analyseras.
- redogöra för tillämpningar av biomedicinska sensorer i kliniska- och forskningssammanhang
- tillämpa biomedicinska sensorer i praktiken
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA042

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår