Termodynamik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Målet med kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om termodynamik samt kännedom om termodynamiska tillämpningar. Kursen inleds med en introduktion av begrepp som temperatur, termisk jämvikt, arbete, värme, värmekapacitet samt entalpi. Ett statistiskt betraktelsesätt tillämpas på modellsystem för att introducera termodynamikens andra huvudsats. Därefter behandlas värme- och kylmaskiner. Slutligen introduceras begreppet fri energi som sedan används för att analysera fasövergångar.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 6,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY083

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 6,0

Spår