Elektrodynamik II


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom elektrodynamik. Kursen behandlar vågekvationerna för vektor- och skalärpotentialerna, gaugetransformationer, retarderade och avancerade potentialer, strålningsteori, multipoler, multipolstrålning, strålning från accelererade laddningar, Lienart-Wiechert potentialerna, strålningsdämpning, antenner, speciell relativitetsteori, 4-vektorer, mekanik och elektrodynamik på kovariant form, Lagrange- och Hamiltonmetoder.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY013.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY170

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår