Fysikaliska modellers matematik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom vektoranalys och differentialekvationer med tillämpningar inom fysik. Kursen innehåller två delar. A-delen behandlar teori och tillämpningar av vektoranalys med skalära fält och vektorfält. Kroklinjiga koordinatsystem införs. B-delen behandlar tillämpningar av ordinära och partiella differentialekvationer (PDE) med fokus på fysikaliska modeller och numerisk lösning av ekvationer.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 10,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY031

Kategorier
Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg 10,5

Spår