Fysikens numeriska metoder


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen innehåller en behandling av grundläggande och avancerade kunskaper om hur numeriska metoder används inom fysik. Kursen omfattar både matematiska och numeriska aspekter av dessa metoder liksom tillämpning vid lösning av fysikaliska problem. Kursen omfattar även beräkningsaspekter såsom numeriska fel, noggrannhet och numeriska bibliotek. Kursen innefattar moment som snabba Fouriertransformer (FFT), lösning av fysikaliska egenvärdesproblem och integrationsmetoder. De problem som behandlas ligger inom flera av fysikens klassiska områden men även inom mer moderna områden som till exempel inom kvantmekaniken.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY033.