Teknisk beräkningsvetenskap I


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Datorrepresentation av reella tal med hjälp av flyttal; egenskaper,effekter och möjliga problem. Datorbaserad lösning av linjäraekvationssystem med exempel på tekniska tillämpningar. Numerisk lösningav ordinära differentialekvationer för modellering av dynamiska förlopp.Interpolation med polynom och splines, numerisk beräkning av integraler(kvadratur).

Centrala nyckelbegrepp i kursen är avrundningsfel,diskretiseringsfel, kondition (störningskänslighet), numeriskt stabilaresp. instabila algoritmer, effektivitet, komplexitet, iteration,konvergenshastighet, explicita resp. implicita metoder, stabilitet,trunkeringsfel.

Info