Teknisk beräkningsvetenskap II


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


I kursen genomförs ett antal fallstudier i följande beräkningskedja:
* Ett givet system av tekniskt intresse modelleras med hjälp av partiella differentialekvationer, baserade på grundläggande fysikaliska lagar tillsammans med relevanta konstitutiva samband.
* Den matematiska modellen diskretiseras på lämpligt sätt, t.ex. med finitaelementmetoden.
* Lämplig numerisk metod för det diskreta problemet implementeras i programvara.
* Det numeriska resultatet visualiseras och analyseras.
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 4,5
Nivå Grundläggande
Kod 5DV123

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 4,5

Spår